:

Ur Ingvar Janebrinks klippbok

Klicka på miniatyren för större bild!